Co grozi za wręczenie i przyjęcie łapówki?

Wręczenie łapówki

W Polsce głęboko zakorzeniony jest zwyczaj wynagradzania wielu osób za coś, co powinny one zrobić z racji wykonywanego zawodu. Niestety, często w szpitalach, gabinetach lekarskich, czy też w przypadku innych profesji, łapówki pozostają na porządku dziennym. Niewiele osób jest świadomych tego, że nie tylko za przyjęcie łapówki danej osobnie grożą przykre konsekwencje prawne. Również ten, kto daje łapówkę popełnia przestępstwo obłożone sankcją karną. Oczywiście, nie wszystkie upominki muszą być od razu postrzegane jako łapówka, ale włożenie w kopertę kwoty rzędu kilkuset złotych i wręczenie jej lekarzowi np. przed operacją bliskiej osoby, aby ten wykonał swoją pracę jak najlepiej, jest zwyczajną łapówką. Co grozi za wręczanie i przyjmowanie wątpliwych wyrazów wdzięczności w postaci łapówki?

Wręczanie kopert z pieniędzmi lekarzom, pielęgniarkom, czy urzędnikom nie powinno być postrzegane społecznie, jako swoisty zwyczaj. Musimy być przekonani o tym, że jest to akt łamania prawa, który powinien zostać obłożony karą. Na ukaranie nie narażają się wyłącznie osoby, które wręczają lub przyjmują upominki dosłownie symbolicznej wartości, np. kwiaty czy czekoladki, a nie drogą biżuterię, sprzęt RTV i AGD, czy pokaźne koperty wypełnione pieniędzmi.

Z łapówką będziemy mieli do czynienia, jeśli od jej wręczenia danej osobie zależy wykonanie jakichś czynności lub przyspieszenie ich wykonania. Formalnie, łapówka, czyli udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, jest przestępstwem, bez względu na to, w jakiej formie owa łapówka została przekazana. Za wręczenie lub przyjęcie łapówki w niektórych przypadkach może grozić kara pozbawienia wolności. Wręczenie korzyści majątkowej w typie podstawowym jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 8. Jeśli łapówka miała wysoką wartość, przestępca nie będzie mógł zawrzeć ugody z prokuratorem i poddać się karze dobrowolnie, bez przeprowadzania rozprawy.

Jeśli dana osoba wręczyła łapówkę, ale nie chce ponosić odpowiedzialności karnej za swój czyn, powinna zawiadomić i o tym fakcie prokuraturę, wskazać skorumpowanego urzędnika czy lekarza oraz wszelkie istotne okoliczności przestępstwa. Dzięki temu uniknie odpowiedzialności karnej. Jeśli nie zdoła się na taki krok, a przestępstwo zostanie ujawnione, łapówkarz poniesie zasłużoną karę.

Źródło: Prawneinfo.pl