Czas trwania umowy o pracę

umowa o pracę

W Kodeksie Pracy jasno określony typy umów o pracę, jakie można zawierać zawiązując stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Rodzaj zawartej umowy o pracę wskazuje, jaki będzie czas jej trwania.

Z perspektywy pracowników, a niekiedy również pracodawców, najkorzystniejszą umową o pracę jest umowa zawierana na czas nieokreślony. Daje ona stabilność pracy w danym przedsiębiorstwie. Pracodawca również dzięki temu na dłuższy czas angażuje do pracy pracownika. Umowa zawarta na czas nieokreślony daje poczucie pewności zatrudnienia. W jej przypadku strony umowy, tj. pracodawca i pracownik, nie określają z góry terminu zakończenia stosunku pracy.

Innym rodzajem umowy o pracę jest umowa zawierana na czas określony. Wówczas pracownik jest świadomy faktu, że na przykład będzie pracował w danym przedsiębiorstwie przez kolejnych pięć lat, a po tym okresie jego umowa wygaśnie. Oczywiście, pracodawca ma prawo do przedłużenia czasu trwania umowy terminowej na kolejny okres czasu, ale z drugiej strony może ją zakończyć po jej wygaśnięciu w jednej chwili.

Prawo pracy wyróżnia ponadto i inne terminy trwania umów o pracę. Mowa tu o umowach o pracę na okres próbny, umowach na zastępstwo oraz umowach o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

Jeśli pracownik jest angażowany do pracy na okres próbny, to jest to czas, w którym pracownik ma szansę sprawdzić, czy charakter oferowanej mu pracy odpowiada mu, a pracodawca ma czas na przetestowanie pracownika. Okres próbny umowy o pracę nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko jedną umowę na okres próbny.

Jeśli interesuje Cię także umowa w ramach telepracy zajrzyj na: zdalniej.pl - portal pracy zdalnej.

Szczególnym rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas wykonywania określonej pracy. Jest ona rodzajem umowy terminowej i stosowana jest w celu zaangażowania pracownika do wykonania określonego projektu lub zadania. Pracodawca w takiej umowie może podać np. przybliżony czas jej trwania.

Umowa na zastępstwo jest zawierana z pracownikiem na przykład przy okazji przebywania zastępowanego pracownika na zwolnieniu lekarskim, albo na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Rozwiązywana jest z chwilą powrotu do pracy przez wcześniejszego pracownika.

Źródło: Prawneinfo.pl