Czym się charakteryzuje pożyczka hipoteczna?

Współczesne banki oferują nam cały szereg różnego rodzaju kredytów i pożyczek. Obecny rynek charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, a oferty poszczególnych banków są bardzo do siebie zbliżone.

W związku z tym, banki starają się pozyskać klientów za pomocą sprawnego procesu udzielania kredytu. Ograniczają więc wymagane dokumenty do minimum oraz wyręczają klientów w załatwianiu formalności związanych z hipoteką.

Zabezpieczenie w postaci nieruchomości zapewnia niską cenę pożyczki. Posiadanie hipoteki może przyczynić się do uzyskania pożyczki, pomimo nie najlepszej historii kredytowej. Pożyczka hipoteczna jest tego rodzaju pożyczką, której podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, co do której pożyczkobiorcy przysługuje prawo własności (więcej informacji: http://produkty.pkobp.pl/). Zazwyczaj pożyczka hipoteczna ma charakter długoterminowy (od 15 do 30 lat). Wartość takiej pożyczki oscyluje wokół 70 % wartości zastawionej nieruchomości. W niektórych bankach sięga nawet 80 %. Zaleganie ze spłatą nie może przekraczać 90 dni. W przypadku niespłacania zaciągniętej pożyczki hipotecznej, bank ma prawo do odebrania dłużnikowi nieruchomości. Co ważne, pożyczka hipoteczna może być zaciągnięta w obcej walucie.

Środki finansowe uzyskane dzięki pożyczce hipotecznej mogą być wykorzystane na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą. Pożyczkobiorca nie jest zobligowany do wyjaśnienia celu, na jaki zostaną przeznaczone pożyczone środki, a pieniądze są mu dostarczane w formie gotówki, w przeciwieństwie do kredytu hipotecznego, gdzie środki są przelewane bezpośrednio na konto osobiste.

Zdecydowanie największą zaletą pożyczki hipotecznej jest jej niskie oprocentowanie. W zależności od banku wartość ta waha się w granicach od 4 do 10 %. Oprócz tego możliwe jest oprocentowanie nawet dwa razy niższe w stosunku do kredytów konsumpcyjnych, z uwagi na solidne zabezpieczenie, jakim jest nieruchomość. Dzięki temu pożyczkobiorcy przysługuje niższa marża.

Zaciągnięcie pożyczki hipotecznej najczęściej wymaga wyceny posiadanych nieruchomości, a co za tym idzie, pożyczkobiorca jest narażony na dodatkowe koszty (400-500 złotych). Oprócz tego wymagane jest ubezpieczenie pomostowe od chwili wypłacenia pieniędzy do wpisania hipoteki przez sąd, a niektóre banki wymagają nawet ubezpieczenia na życie.

Zaciągnięcie pożyczki hipotecznej jest możliwe jedynie w przypadku nieruchomości nieobciążonej kredytem. Nieruchomością, którą można zastawić może być: mieszkanie własnościowe, spółdzielcze, działka, dom. Ważne jest, aby dana nieruchomość nie miała zaciągniętej hipoteki. Jeżeli tak jest, należy udać się do banku, w jakim został zaciągnięty wcześniejszy kredyt, bądź pożyczka. Na podstawie jaka jest obecna wartość mieszkania, a także jaka kwota kredytu została do spłaty bank określa LTV. Dzięki temu możliwe jest określenie wysokości pożyczki hipotecznej, jaką można uzyskać. W sytuacji, gdy dany bank wpisany na pierwszym miejscu nie jest w stanie udzielić pożyczki hipotecznej, istnieje możliwość wykonania tej operacji w innym banku. Brak własnej nieruchomości nie jest problemem. Pożyczkobiorca ma możliwość uzyskania kredytu zabezpieczonego na hipotekę osoby trzeciej.

Dla wielu osób posiadanie własnych nieruchomości jest sprawą nadrzędną, dlatego z obawy przed ich utratą skłaniają się bardziej ku kredytom gotówkowym. Jednak brak wpisu w księdze wieczystej na rzecz banku, nie zabezpieczy mieszkania w przypadku rozwiązania umowy kredytowej. Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego ma prawo złożyć wniosek o egzekucję majątku osoby zadłużonej, włącznie z nieruchomością, bez względu na to, czy jest ona zabezpieczeniem innego kredytu.

Pożyczka hipoteczna jest tańszym rozwiązaniem w stosunku do kredytu gotówkowego. Zaciągnięcie pożyczki hipotecznej jest odpowiednią decyzją dla osób, które rozważają zawarcie umowy kredytowej na dłuższy okres czasu. Z kolei dłuższy czas kredytowania przekłada się na niższą ratę, co za tym idzie, bank skłonny jest udzielić wyższej kwoty pożyczki, umożliwiającej uregulowanie bieżących zobowiązań.