Ile kosztuje rozwód?

Przygotowania do ślubu często trwają całymi miesiącami. Nawet na 2-3 lata przed uroczystością młodzi ludzie rezerwują już salę weselną oraz zespół muzyczny. Kilkuletnie więc przygotowania wieńczy ten ważny dzień w życiu młodych ludzi. Wszystko wówczas wydaje się idealne, ale wielu małżonków w tym również i w Polsce, dotyka” proza życia”. Szarość dnia codziennego powoduje, że uczucie łączące męża i żonę wygasa. Powodem takiej sytuacji może być też zdrada jednego z małżonków.

Niezależnie od przyczyny, w Polsce coraz więcej małżeństw się rozpada. Decyzja o rozwodzie podejmowana jest szybko, a sama procedura formalna rozwiedzenia się trwa znacznie krócej niż przygotowania do ślubu. Pytanie tylko, ile tak naprawdę kosztuje rozwód?

W sprawie rozwodowej zwykle uczestniczą pełnomocnicy stron.
Na koszty związane z rozprawą składają się:
- Koszty sądowe,
- Koszty zastępstwa procesowego, o ile strony chcą skorzystać z pomocy adwokata, który będzie je reprezentował jako pełnomocnik,
- Koszty opinii biegłych.

Jeśli rozwód jest przeprowadzany z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, to wydanie takiego wyroku przez sąd powoduje, że tylko jeden ze współmałżonków zwykle bierze na siebie wszystkie koszty przeprowadzenia sprawy rozwodowej. Łącznie może to być kilka tysięcy złotych. Niekoniecznie jednak strona wygrywająca proces przed sądem zażąda zwrotu kosztów postępowania.

Przegraną stroną w sądzie podczas sprawy rozwodowej jest ten z małżonków, który w opinii sądu stał się winny rozkładu pożycia małżeńskiego. To on ponosi więc koszty rozwodu.

Pierwszym, stałym kosztem związanym z rozwodem jest koszt złożenia pozwu rozwodowego, który wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 600 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt adwokata – od 3 do nawet 10 tys. zł w przypadku największych, warszawskich kancelarii prawniczych. Jeśli podczas rozprawy dokonywany jest zgodny podział majątku, to wydanie opinii biegłych będzie kosztowało około 300 zł. Jeśli zaś odrębnie małżonkowie wytoczą sprawę o podział majątku, wówczas będą musieli liczyć się z kosztami od 1 tys. zł wzwyż.

Źródło: Prawneinfo.pl