Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłacenia odszkodowania?

Niestety świat nie jest idealny. Czasami mimo wykupienia nawet najdroższej polisy ubezpieczeniowej domu czy mieszkania nie jest możliwe uzyskanie odszkodowania za zniszczenie mienia.

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia pieniędzy? Temat, który jest poruszany w tym miejscu, powinien zostać dokładnie uregulowany w umowie podpisywanej z ubezpieczycielem. Warto więc dokładnie zapoznać się z tym paragrafem jeszcze przed podpisaniem dokumentu, zanim zdecyduje się o zaakceptowaniu jego warunków.

Jedną z sytuacji, w której nie warto liczyć na odszkodowanie jest zbyt niska wartość szkody. Dokładna kwota minimalnej wartości jest również ustalana przed podpisaniem umowy. Jeżeli wynosi np. 500 złotych, firma ubezpieczeniowa z pewnością nie wypłaci odszkodowania w sytuacji, gdy jest ona nawet niewiele niższa i nic dziwnego – warunku umowy są również w tego rodzaju sytuacjach wiążące i żadna ze stron nie może mieć pretensji, ponieważ obie je zaakceptowały sygnując dokument własnym podpisem.

Również wówczas, gdy szkoda pojawiła się w trakcie obowiązywania okresu karencji, ubezpieczyciel nie musi wypłacać pieniędzy. Kolejną z sytuacji jest rażące niedbalstwo. Jeżeli właściciel domu wyjeżdżając na wakacje pozostawił otwarte drzwi balkonowe, a włamywać po prostu skorzystał z okazji i wyniósł wszystko, co było do wyniesienia, liczenie na uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy z polisy byłoby bardzo nierozsądne i nielogiczne. Również w sytuacji, w której uszkodzenie domu czy mieszkania nastąpiło jako konsekwencja upojenia alkoholowego lub zażywania innych substancji psychoaktywnych i zostanie to udowodnione, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłacenia odszkodowania, co zresztą nie powinno wcale dziwić.

Wykupienie ubezpieczenia nieruchomości, jak widać, nie zawsze jest gwarancją otrzymania odszkodowania. Czasami klienci firm ubezpieczeniowych w swojej niefrasobliwości liczą na to, że skoro wykupili polisę, mogą działać w myśl dość bezmyślnej zasady „hulaj dusza, piekła nie ma”. Niestety konsekwencje własnej bezmyślności są najczęściej bardzo bolesne i trudno przed nimi uciec, a już na pewno nie można się od nich ubezpieczyć, o czym wielu przekonanych o swojej wątpliwej racji klientów firm ubezpieczeniowych zdążyło się już boleśnie przekonać. Istnieje bowiem przynajmniej kilka sytuacji, w których ubezpieczyciel może w pełnej zgodności z prawem nie wypłacić odszkodowania, którego się od niego niesłusznie, jak się okazuje, żąda.

Więcej informacji: http://safetyhome.pl/