Mali podatnicy z kasową metodą rozliczeń VAT

Małe firmy w okresie kryzysu nie raz musiały zmagać się z problemami finansowymi. Przyczyną takiej sytuacji były głównie zatory płatnicze. Przedsiębiorcy nie byli w stanie odzyskać należności od nierzetelnych kontrahentów, przez co sami tracili swoją płynność finansową. Rząd postanowiły wprowadzić odpowiednie przepisy prawa, które ograniczyłyby zatory płatnicze, głównie w najmniejszych firmach, jak i z drugiej strony automatycznie wpłynęły na poprawę płynności finansowej firm.

W ostatnim czasie w Senacie przegłosowano tzw. III ustawę deregulacyjną, która dotyczy m.in. małych podatników i zmiany ich systemu płacenia podatku od towarów i usług. Podatek VAT płacony był przez przedsiębiorców dotychczas niezależnie od tego, czy uzyskali oni zapłatę za wystawione faktury, czy też nie.

Mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogli skorzystać z systemu kasowego rozliczeń podatku VAT. Będzie on dostępny dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy spełnią wymagania zostania „małym podatnikiem”, tj. mają obroty roczne nie większe niż 1,2 mln euro w przeliczeniu na złotówki. Dzięki takim zmianom w prawie wiele małych firm będzie mogło skorzystać od przyszłego roku z kasowego rozliczania podatku VAT. Podatek ten mali przedsiębiorcy będą płacić dopiero po uzyskaniu zapłaty wynikającej z faktury, a nie po jej wystawieniu.

Jednocześnie, aby nie doszło do żadnych nadużyć ze strony adresatów faktur wystawionych przez małych podatników, nie będą oni mieli możliwości rozliczenia podatku naliczonego, do czasu zapłaty za usługi i towary przekazane im przez kontrahentów.

Ciekawym rozwiązaniem zawartym w III ustawie de regulacyjnej jest wprowadzenie możliwości rozliczania podatku naliczonego od faktury tylko częściowo zapłaconej. Takie rozwiązanie z założenia ma wpłynąć na znaczącą poprawę płynności finansowej firm. Dzięki temu będą mogły one bardziej skutecznie walczyć z powstającymi zatorami płatniczymi.

Źródło: Prawneinfo.pl