Najważniejsze obszary działań z zakresu efektowności energetycznej

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego obiektu, urządzenia technicznego bądź instalacji do ilości zużycia przez nie energii nieodzownej do uzyskania tegoż efektu.

Brane są tutaj pod uwagę typowe warunki eksploatacji. Mówiąc zaś innymi słowy, chodzi o efektywne wykorzystywanie energii, z czego płynie szereg korzyści.

Co ma na celu efektywność energetyczna?
Efektywność energetyczna jest jednym z najważniejszych zagadnień omawianych w kontekście ochrony środowiska. Unia Europejska traktuje go jako szalenie istotny obszar polityki energetyczno-klimatycznej. Co ma na celu wdrażanie rozwiązań z tego zakresu? Przede wszystkim redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu niezbędnej energii elektrycznej, cieplnej etc. Koszty związane z energią oraz jej wytwarzaniem są obecnie bardzo wysokie, poza tym cały negatywnie przekłada się to na stan naturalnego środowiska. Dlatego właśnie wprowadza się rozwiązania, które mają na celu ograniczanie energochłonności rozmaitych procesów, co skutkuje mniejszą ilością energii, która jest potrzebna do dostarczania usług oraz produktów.

Różne rozwiązania w praktyce
O jakiego rodzaju rozwiązaniach tutaj mowa? Dla przykładu w budownictwie znajduje zastosowanie odpowiednia izolacja termiczna, dzięki której spada zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania danego budynku przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu cieplnego. Zaleca się także używanie specjalnych żarówek – np. świetlówek kompaktowych, które w porównaniu z trakcyjnymi żarówkami pochłaniają zdecydowanie mniej energii (http://zpue.pl/energia-odnawialna.html). Niebagatelne znaczenie w tym kontekście ma także stosowanie urządzeń o odpowiedniej klasie energooszczędności – mowa tu m. in. o pralkach, lodówkach, zamrażarkach itp. Ponadto redukować zużycie energii można jeszcze na wiele innych sposobów, np. poprzez właściwe przechowywanie żywności, rezygnację z wysoko przetworzonych produktów spożywczych, segregację odpadów czy rezygnację z nadmiernej eksploatacji samochodów na rzecz rowerów czy komunikacji miejskiej.

Regulacje prawne a konkretne efekty
Wszelakie zagadnienia związane z efektywnością energetyczną znajdują odzwierciedlenie w stosownych przepisach. Wprowadzenie tych regulacji w Polsce przyniosło wymierne rezultaty – warto w tym miejscu nadmienić, iż w przeciągu ostatnich 10 lat nastąpił ogromny postęp w tym obszarze, co zaowocowało wyraźnym spadkiem energochłonności produktu krajowego brutto. Pomimo tego, Polsce wciąż jeszcze sporo brakuje pod tym względem do najbardziej rozwiniętych państw europejskich, gdzie efektywność energetyczna gospodarki jest średnio 3-krotnie wyższa.