Odśnieżanie obowiązkowe

W Polsce zima w pełni, dlatego też warto wiedzieć, jakie obowiązki spoczywają na właścicielach prywatnych posesji. Czy zawsze taka posesja musi być odśnieżona? Oczywiście. Na taki zapis w Kodeksie wykroczeń powinni zwrócić uwagę w szczególności ci, którzy są administratorami budynków w miastach i należy do nich chodnik przebiegający obok budynku. Jeśli administrator nie zadba o to, aby chodnik ten został odśnieżony, może ponieść przykre konsekwencje prawne.

Kodeks wykroczeń wskazuje, że może zostać na niego nałożona kara grzywny do 1500 zł lub kara nagany. Kto może zostać w ten sposób ukarany? Głównie sam właściciel nieruchomości, który w sposób nienależyty zadbał o odśnieżanie swojej posesji. W niektórych przypadkach jednak owa odpowiedzialność zostanie przerzucona na zarządcę drogi albo na gminę, w której znajduje się chodnik.

Prawo obowiązujące w naszym kraju wskazuje, że osoba mająca obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, ponosi odpowiedzialność za odśnieżanie chodnika. Jeśli nie wypełni swego zobowiązania w sposób należyty, nie zastosuje się do wskazań organów powołanych w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, musi ponieść z tego tytułu stosowną karę. Nie jest powiedziane, że zawsze to właściciel poniesie konsekwencje nieodśnieżania chodnika. Równie dobrze może to być zarządca nieruchomości. Takie same obowiązki mają współwłaściciele danej nieruchomości, dzierżawcy, użytkownicy wieczyści czy jednostki organizacyjne i osoby użytkujące nieruchomością.

Jeśli nie jedna, a kilka osób dba o czystość i porządek wokół nieruchomości, to wówczas solidarnie osoby te ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie w postaci nieodśnieżonego chodnika. Odpowiedzialność może zostać przerzucona na firmy bądź osoby, które zobowiązują się do odśnieżania chodnika, wobec właścicieli nieruchomości. Jeśli nie wykonają swej pracy w sposób należyty, muszą ponieść tego konsekwencje.

Odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik nie będzie spoczywała na właścicielu nieruchomości, jeśli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie samochodów osobowych.

Źródło: Prawneinfo.pl