Podstawy do oceniania

Państwowy system nauczania w naszym kraju przewiduje ocenianie uczniów i słuchaczy. Skala ocen jest ujednolicona dla całego kraju i ma na celu wskazanie słabych punktów nie tylko względem wiedzy danego człowieka, ale także względem trudnych elementów sytemu edukacji. Nie każdy z uczniów jest jednakowy i nie każdy jest w stanie pojąć określony zakres wiedzy.

Bardzo ważnym elementem systemu oceniania jest jednakowe traktowanie wszystkich uczniów na danym poziomie nauczania. Z doświadczenia wiadomo jednak, że tak nie jest. Wszystko przez fakt, że wiele ze szkół nie ma dostępu choćby do pomocy naukowych, które są komplementarne względem przekazywanej wiedzy. Bez nich niekiedy nie da się osiągnąć sukcesu.

Ważnym czynnikiem, który sprawia, że poziom nauczania jest różny w różnych częściach naszego kraju jest także dostęp do dobrze wykształconej kadry nauczycielskiej. Im bliżej miast uniwersyteckich tym poziom nauczania powinien być wyższy. I tak jest właśnie w rzeczywistości. Oczywiście nie jest tak, że w miastach oddalonych od tych największych miejscowości, poziom nauczania jest na niskim poziomie. Chodzi jedynie o to, żeby wskazać niewielką różnicę w dostępie do kadry nauczycielskiej.

Jednym z elementów, który łączy całą brać nauczycielską w naszym kraju jest system ocen. Szczególnie przy ocenach wymagających końcowego egzaminu mamy do czynienia z ujednoliconym systemem, w którym uczestniczy bardzo duża grupa nauczycieli. Arkusz ocen, który jest udostępniany nauczycielom ma na celu wskazanie nie tylko ogólnych informacji o danym uczniu, ale ma także przedstawić jego problemy i osiągnięcia.

Arkusze pojawiły się jakiś czas temu i wydaje się, że spełniają swoją rolę. Są pomocne nie tylko uczniom i nauczycielom, ale pozwalają także prowadzić statystyki dyrektorom szkół i placówek. Należy przy tym pamiętać, że im wyższy poziom nauki w całym kraju, tym większy jego rozwój, a w konsekwencji i przyszłości możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, co się wiąże także ze zdecydowanie większymi zarobkami dla różnych grupa zawodowych.