Pojęcie pozwu zbiorowego

Wspólne dochodzenie swoich praw przed sądem przez poszkodowanych konsumentów jest możliwe w Polsce od niedawna. Dopiero bowiem 17 lipca 2010 roku w polskim prawie pojawiło się pojęcie pozwu zbiorowego. Uchwalono w związku z nim ustawę o pozwie zbiorowym, która nadaje uprawnienia grupie poszkodowanych osób do dochodzenia swoich praw w sądach.

Pozew zbiorowy musi zostać złożony przez co najmniej 10 osób, które wspólnie występują do sądu i dochodzą roszczeń jednego rodzaju. Nie określono, ile maksymalnie osób może zostać wpisanych do pozwu zbiorowego. Z pozwu zbiorowego jednocześnie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy na przykład chcą dochodzić swoich praw od nieuczciwego kontrahenta.

Instytucja pozwu zbiorowego w prawie europejskim nie jest niczym nowym. Polska przy wprowadzaniu takiego narzędzia prawnego do przepisów prawa wzorowała się na krajach, w których od lat jest ono wykorzystywane. Pozew zbiorowy cieszy się dużą popularnością wśród niemieckich czy francuskich konsumentów.

Pozew zbiorowy składany jest w sprawach wiążących się ze złamaniem praw konsumenckich. Często jest on wykorzystywany także wówczas, gdy szkodę konsument ponosi w związku z użytkowaniem niebezpiecznego produktu lub skorzystaniem z podobnej usługi, co wywołało po jego stronie poniesienie szkody. Szkoda ta nie może odnosić się do dóbr osobistych poszkodowanego. Nie może więc być to uszkodzenie ciała. Pozew zbiorowy może znaleźć zastosowanie w wielu przypadkach. W ten sposób można dochodzić roszczeń materialnych i niematerialnych.

Indywidualne dochodzenie swoich praw i pozywanie wielkich korporacji było do 2010 roku bardzo trudne i kosztowne. Dziś, dzięki pozwom zbiorowym walka konsumentów z dużymi firmami stała się prostsza i bardziej efektywna. Niskie koszty opłat sądowych związanych ze składaniem pozwu zbiorowego sprawiają, że więcej osób decyduje się na przystąpienie do dochodzenia. Opłaty sądowe rozkładają się na wszystkich członków grupy składającej pozew zbiorowy i wynoszą one tylko 2% wartości pozwu.

Źródło: Prawneinfo.pl