Prawo konsumenta do zwrotu towaru

Prawa konsumenta dotyczące reklamacji i zwrotu towaru zostały ujęte w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt konsumencki. Klienci sklepów online i tradycyjnych często nie wiedzą, jakie prawa dotyczące możliwości zwrotu towaru im przysługują. Bywa też, że sami sprzedający odmawiają przyjęcia zwrotu towaru i umieszczają na przykład w regulaminie zakupów zapis, że zwrotów nie przyjmują.

Bezwzględne prawo zwrotu zakupionych towarów mają ci konsumenci, którzy zakupów dokonują przez Internet, u akwizytora, za pomocą telefonu lub sprzedaży wysyłkowej z katalogu. Wówczas mówi się o dokonaniu zakupu na odległość, poza siedzibą przedsiębiorstwa. Przepisy wskazują, że w takim przypadku kupujący ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 10 dni, bez podawania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy , a w przypadku zakupów na odległość – od momentu wydania towaru lub otrzymania przez kupującego zakupionych rzeczy. Obowiązkiem konsumenta dokonującego zwrotu jest powiadomienie w tym terminie sprzedawcy za pomocą listu poleconego o chęci zwrotu. Sam zwrot towaru musi nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni.

Sprzedawca stacjonarny ma możliwość samodzielnie ustalić zasady przyjmowania zwrotów towarów od klientów, kupionych w siedzibie przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o towary całkowicie zgodne z zawartą pomiędzy sprzedającym a kupującym umową kupna-sprzedaży. Najczęściej jest dobrą wolą sprzedającego, czy przyjmie on taki zwrot. Klient nie może więc wymagać, aby sklep przyjął zwrot sprawnego, bezusterkowego towaru.

Jeśli sprzedający decyduje się na przyjmowanie zwrotów zakupionych przez klientów towarów, to najczęściej żąda, aby zwracana rzecz nie nosiła znaków użytkowania, posiadała oryginalne, nienaruszone opakowanie i miała metkę. Daje też określony czas na dokonanie zwrotu.

Większe prawa dotyczące zwrotu zakupionych towarów przysługują więc klientom dokonującym zakupów na odległość. Jest to całkowicie uzasadnione, jako że nie mają oni możliwości wcześniejszego sprawdzenia, czy dany towar w rzeczywistości odpowiada im.

Źródło: Prawneinfo.pl