Ubezpieczenie OC dla pracownika firmy

Pracodawcy coraz częściej decydują się na wykupienie polisy OC dla swoich pracowników. Przyczyna jest prosta, zamiast pokrywać koszty wyrządzonych szkód z ich pensji, zajmie się tym ubezpieczyciel.

Od pewnego czasu wykupienie ubezpieczenia OC przez pracowników jest częstym zabiegiem przy podpisywaniu z nim umowy o pracę.

Wysokość zadośćuczynienia w przypadku szkody wyrządzonej pracodawcy nieumyślnie ogranicza się najwyżej do trzech pensji. Jednak utrata nawet jednej pensji może być dla pracownika wielkim problemem, stąd też coraz więcej osób decyduje się na wykupienie polisy OC dla pracowników. Jednocześnie zabezpieczają się przed utratą wynagrodzenia i pracodawcę przed dodatkowymi kosztami.

Standardowe ubezpieczenie obejmuje wszystkie zdarzenia w trakcie wykonywania czynności służbowych lub poleceń pracodawcy, a także gdy pracownik pozostaje w dyspozycji w drodze do i z zakładu. OC może również uwzględniać wypadki w czasie podróży służbowej, szkoleń oraz w trakcie zadań zleconych przez organizacje związkowe przedsiębiorstwa.

Zazwyczaj w przypadku pracowników takie ubezpieczenie wchodzi w skład oferty ubezpieczeń majątkowych. Bardzo często z takiej możliwości korzystają pracownicy służb mundurowych, którzy w trakcie działań narażeni są na wyrządzenie szkód osobom trzecim. Dotyczy to przede wszystkim strażaków, policjantów czy też celników, a także pracowników i kierowców służby zdrowia. Często też z takiego zabezpieczania korzystają pracownicy księgowości, ze względu na większe ryzyko wystąpienia pomyłek i ich późniejszych konsekwencji. Również firmy transportowe decydują się na taką polisę dla pracowników.

Jeśli pracowników objętych takim ubezpieczeniem jest dużo, firma może liczyć na takie wyliczenie oferty, że koszty polisy wyniosą od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Wiąże się to z rozłożeniem ryzyka, które nie będzie brane pod uwagę w przypadku pojedynczego ubezpieczonego pracownika i wówczas koszty miesięczne będą dużo wyższe. Najczęściej kwota ta potrącana jest z pensji pracownika, ale zdarza się, że to pracodawca bierze na siebie koszta wykupienia polisy.

Na taki krok decydują się właściciele firm, których pracownicy mogą popełnić kosztowne błędy. Zalicza się do nich biura podróży, banki, placówki medyczne, czy właśnie towarzystwa ubezpieczeniowe. Pracodawca nie może jednak uzależnić podpisania umowy o pracę od wykupienia OC, bo jest to niezgodne z prawem. Może natomiast uświadomić kandydatowi ryzyko, jakie wiąże się z nieposiadaniem takiego ubezpieczenia.

Sprawdź także warunki wypowiedzenia polisy OC.