Wolne za przepracowane nadgodziny

Pracownik zawierając z pracodawcą umowę o pracę ma określony wymiar czasu pracy. Jeśli pracuje na pełnym etacie, w pracy będzie spędzał po 8 godzin dziennie, w 5-cio dniowym tygodniu pracy. W przypadku gdy pracownik pracuje dłużej, niż wskazuje na to jego wymiar czasu pracy, ma nadane szczególne uprawnienia z tytułu nadgodzin.

Kodeks pracy określa, że nadgodziny to godziny pracy wykonane przez pracownika ponad obowiązujące go normy czasu pracy. Za nadgodzinę uznana też będzie praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Łącznie, w ciągu roku kalendarzowego liczba godzin nadliczbowych nie może na jednego pracownika przekroczyć 150 godzin.

Za nadgodziny pracownikowi przysługuje albo dodatkowy dzień wolnego, albo dodatkowe wynagrodzenie. Jeśli pracownik będzie wnioskował o dzień wolny w zamian za nadgodziny, wówczas przysługuje mu wolne w takim samym wymiarze czasu, w jakim pracował podczas nadgodzin. Czas wolny może być udzielony na wniosek pracownika zarówno do końca okresu rozliczeniowego, jak i po tym terminie. Wniosek pracownik składa na ręce pracodawcy. Za jedną nadgodzinę przypada w takim przypadku jedna godzina czasu wolnego. Jeśli pracownik będzie miał 8 godzin nadliczbowych, uzyska jeden dzień wolnego.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, kiedy wolne za nadgodziny daje pracodawca, bez wniosku pracownika. Wtedy to jedna godzina nadliczbowa jest przeliczana na 1,5 godziny czasu wolnego dla pracownika. Jest to więc z jego perspektywy korzystniejsze rozwiązanie.

W przypadku, gdy pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, przysługuje mu dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia, o ile godziny nadliczbowe przypadały na godziny nocne, w dni świąteczne i niedziele, bądź dni niebędące dla pracownika dniami pracy. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% przysługuje przy nadgodzinach przypadających w innych dniach, niż wymienione uprzednio. Wynagrodzenie za nadgodziny zostanie wypłacone, o ile pracownik nie będzie wnioskował o wolne za ten przepracowany czas, ani pracodawca nie będzie skłonny udzielić mu wolnego z własnej inicjatywy.

Źródło: ABCpraca.pl