Zmiany w prawie o VAT

W 2004 roku w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej uległy zmianie stawki VAT. Do tej daty stawki VAT na materiały budowlane i remontowe w większości przypadków wynosiły tylko 7%. Po wstąpieniu do Unii, Polska musiała podnieść podatki, dostosowując się do obowiązującego w Unii prawa. Tym samym, materiały budowlane i wykończeniowe zostały objęte standardową, 22% stawką VAT. Nie oznaczało to jednocześnie, że obywatele z miejsca ponosili o wiele wyższe koszty remontów i budowy nieruchomości.

Rząd zrekompensował im podwyżkę VAT dzięki wprowadzeniu systemu zwrotu VAT na materiały budowlane i wykończeniowe. Konsument mógł liczyć w swoim rozliczeniu rocznym na zwrot różnicy pomiędzy starą stawką VAT, obowiązującą przed przystąpieniem do struktur unijnych, a obecnie obowiązującą.

Ci, którzy chcieliby skorzystać z systemu zwrotu VAT powinni pospieszyć się z rozpoczęciem budowy domu, czy planowanego remontu mieszkania, ponieważ, jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, jedynie do końca przyszłego roku będzie można odliczyć różnicę VAT od materiałów budowlanych.

Związane jest to ze zmianą prawa podatkowego w Polsce. Do końca 2013 roku może zostać zlikwidowany system zwrotu VAT za materiały budowlane, które wykorzystywane są przy remontach i budowach prowadzonych metodą gospodarczą, czyli bez udziału wykwalifikowanych ekip budowlanych.

Jeśli podatnik złoży wniosek o część zapłaconego przez siebie podatku VAT, stanowiącego różnicę pomiędzy stawką 23% a 7% VAT, od materiałów budowlanych, do końca 2013 roku, to przez kolejne 5 lat będzie mógł wyczerpać przysługujące mu limity zwrotu podatkowego.

Resort budowlany wskazuje, że nie jest jeszcze 100% pewne, że propozycje likwidacji systemu zwrotu VAT wejdą w życie, ale urzędnicy sami uznają, że jest to raczej przesądzone, tym bardziej, że zdaniem specjalistów system ten spełnił już swoje zadanie. Złagodził skutki podniesienia skali podatku po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej.

Źródło: Prawneinfo.pl