Powrót do zwolnienia z podmiotowego w VAT

Pan Mariusz prowadzi od kilku lat firmę z działalnością usługową. W 2013 roku zakupił kasę fiskalną, a także zgłosił firmę do VAT.W kolejnym roku obroty firmy pana Mariusza zmniejszyły się, obecnie firma nie przynosi już takich dochodów jak wcześniej, a nawet straty. Pan Mariusz zastanawia się, czy można ponownie skorzystać ze zwolnienia z VAT dla małych firm. Czy jest to możliwe?

Tytułem wstępu przypomnijmy, że przedsiębiorcy mają obowiązek rejestrować się do VAT dokładnie w momencie, gdy ich roczne obroty (czyli przychody) przekraczają kwotę 150.000zł. Przy czym w przypadku firm w pierwszym roku działalności, ten limit 150.000zł przelicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia tej działalności w ciągu roku. Natomiast ci przedsiębiorcy, którzy nie przekraczają tego rocznego limitu, mają prawo – ale nie obowiązek – zarejestrować się do VAT, co oznacza przede wszystkim obciążenie sprzedaży odpowiednimi stawkami VAT oraz składanie deklaracji, ale i jednocześnie prawo do odliczenia VAT. Na marginesie dodajmy, że prowadzenie niektórych rodzajów działalności, takich jak doradztwo czy sprzedaż wyrobów akcyzowych, wyklucza z możliwości korzystania z tego zwolnienia podmiotowego; oznacza to, że prowadzący doradztwo muszą być VATowcami od pierwszej złotówki sprzedaży.

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca rejestruje się do VAT (obowiązkowo, bądź dobrowolnie), czy też nie, w firmie może wystąpić obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej. Obowiązek ten zależy przede wszystkim od kwoty sprzedaży na rzecz osób prywatnych (rocznie), a także od rodzaju sprzedaży. W praktyce oznacza to, że można rozliczać się z VAT i nie mieć kasy fiskalnej, lub odwrotnie: można nie rozliczać się z VAT, a mieć obowiązek wystawiania paragonów fiskalnych.

A jak wygląda sytuacja „wyjścia” z tych obowiązków?

Jeżeli chodzi o rezygnację z kasy fiskalnej, to przepisy na ten temat milczą. Większość urzędów skarbowych interpretuje to w ten sposób, że skoro przepisy nie przewidują takiej możliwości, to oznacza to, że nie można zlikwidować kasy fiskalnej – nawet wtedy, gdy firma całkowicie zaprzestała sprzedaży na rzecz osób prywatnych.

Odmiennie przedstawia się temat rezygnacji z rozliczania VAT. Ustawa wprost pozwala na powrót do zwolnienia podatkowego, inaczej mówiąc: na ponowne skorzystanie ze zwolnienia w ramach limitu 150.000zł. Jest to możliwe po spełnieniu jednego zasadniczego warunku: od „wejścia” w VAT musi upłynąć co najmniej jeden pełny rok kalendarzowy, podczas którego podatnik nie przekroczy limitu 150.000zł obrotu (przychodów). Nie ma przy tym znaczenia, czy wcześniej przedsiębiorca zarejestrował się do VAT obowiązkowo, czy dobrowolnie.

Przykładowo, dla podatnika, który zarejestrował się do VAT w 2013 roku (nie jest przy tym istotne, w którym miesiącu dokonał rejestracji), powrót do zwolnienia jest możliwy najwcześniej od 1 stycznia 2015 roku; o ile przychody tego przedsiębiorcy, liczone za cały 2014 rok, nie osiągnęły kwoty 150.000zł (netto, czyli bez podatku). Aby skorzystać ponownie ze zwolnienia od 1 stycznia 2015, oczywiście podatnik powinien zawiadomić urząd skarbowy, składając aktualizację formularza VAT-R najpóźniej do 7 stycznia(czyli 7 dnia, licząc od początku powrotu do zwolnienia).

Jeżeli podatnik nie skorzystał z możliwości powrotu do zwolnienia od 1 stycznia 2015, może tego dokonać od początku któregoś z kolejnych okresów rozliczeniowych (miesiąca lub kwartału - w zależności od tego, jak się rozliczał do tej pory). Jeżeli jednak podatnik ten przekroczył 150.000zł przychodów w 2014 roku, będzie mógł rozważać powrót do zwolnienia dopiero od 1 stycznia 2016, w zależności od kwoty obrotów za rok 2015.

Na koniec dodajmy, że deklaracja podatkowa składana za ostatni okres przed powrotem do zwolnienia, będzie musiała zawierać specjalne korekty, dotyczące VAT odliczonego wcześniej od zakupów środków trwałych oraz towarów handlowych i materiałów do produkcji, które na dzień powrotu do zwolnienia nie zostały sprzedane.

Autor:
Artykuł przygotowany przez ekspertów współtworzących oprogramowanie z linii Streamsoft PCBiznes.